İKÜ İktisat Bölümü

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümü, ülkemizin iktisadi büyüme ve kalkınma süreci içinde ihtiyaç duyduğu iktisatçıları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Büyüme ve kalkınma, ihracat-ithalat, istihdam, işsizlik, mali piyasalar ve borsalar, yatırım, üretim ve tüketim, gelir ve gider gibi makro dengeleri kapsadığı için iktisat ülke ekonomisi açısından çok önemli bir bilim dalıdır.

Bu bakımdan, İktisat Bölümü çağın gereklerine uygun ve güncel bir lisans programı hazırlamış olup, hem özel hem de kamu kesimi için üst düzey yöneticiler yetiştirmek hedefini gütmektedir.

Bölümümüz hem teoride hem de uygulamada öğrencilerine özgün bir program sunmaktadır. İktisat bölümü ders programı sosyo-ekonomik gelişmeler dahilinde sürekli güncellenmektedir. Öğrencilerimiz güncel sosyal ve ekonomik olayları takip etmek için yönlendirilmekte, dolayısıyla teorik olarak edindikleri bilgileri uygulamaya dökme yetisine sahip olarak mezun olmaktadırlar.

İktisat Bölümünde başarılı olan öğrencilerimiz, her bölümde çift anadal programına (ÇAP) katılarak ikinci bir diploma elde edebilmektedirler.

Ayrıca Erasmus öğrenci değişim programı dahilinde yurtdışında eğitim alabilmektedirler. İktisat Bölümünde eğitim süresi 4 sene olup, dersler 8 yarıyıl halinde verilmektedir.
 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 07/18/2018 - 09:14